Diễn đàn Tầm nhìn Kinh tế Trung Quốc lần thứ năm được tổ chức tại Bắc Kinh | Diễn đàn Tầm nhìn Kinh tế | Cheng Siwei | Cải cách sâu rộng

作者: nhà cái kimsa 分类: 股票资讯 发布时间: 2021-02-28 01:59:14
微软XboxSeriesS更多爆料,搭载7.5GB可用内存|||||||

IT之家 6 月 26 日动静 按照中媒 The Verge 的动静,微硬方案推出更廉价、更节能的次世代 Xbox 游戏机,代号为 Lockhart,估计将定位于 1080p 或 1440p 游戏体验。

The Verge 称,Lockhart 主机将拆载 7.5GB 的可用内存,CPU 机能略低,GPU 机能约莫为 4 teraflop。

比拟之下,Xbox Series X 具有 13.5GB 的可用内存,GPU 机能目的为 12 teraflop。

The Verge 以为,若是没有出不测,Lockhart 主机的称号为 Xbox Series S,估计会取 Xbox Series X 一路公布。

IT之家曾报导,微硬正在 3 月份宣布了 Xbox Series X 完好规格,新主机拆载了 AMD 8 核 CPU,隐卡为 52 组 CU,即 3328 流处置器。

Xbox Series X 完好规格 : 

CPU: 8 核 @ 3.8 GHz (超线程下 3.66 GHz )

GPU: 12 TFLOPS,52CU@ 1.825 GHz

Die 尺寸:360.45 mm2

造程:7 纳米增强版工艺

内存 / 隐存:16GB GDDR6

带宽:10GB @ 560GB /s, 6GB @ 336GB/s

存储:1TB 定造 NVME SSD

I/O 吞吐量:2.4 GB/s (Raw),4.8 GB/s(紧缩)

可扩大存储 1 TB 扩大卡

内部存储:USB 3.2 中接硬盘撑持

光驱:4K 超下浑蓝光光驱

机能目的:4K @ 60 帧 / 秒,最下 120 帧 / 秒

如果觉得我的文章对您有用,推荐阅读。您的支持将鼓励我继续创作!

更多阅读
nhà cái kimsa